Skadeanmälan

Fyll i samtliga fält rörande din skada och bifoga:

  • En kopia av skaderegleringsbeslut/utlåtandet från försäkringsbolaget gällande skadan skall bifogas vid bilskada och bilinbrottskada, för att styrka skada och erlagd självrisk.
  • Underlag/kvitto på betald självrisk/ersättning skall bifogas.
  • Kopia på polisrapport krävs alltid vid ersättningsanspråk på grund av stöld.